Militairen in de Mijnstreek

mezzia heeft een subsidie toegekend gekregen van het Mediafonds voor het ontwikkelen van een documentaire over het NATO hoofdkwartier in Brunssum en de impact hiervan op de locale Limburgse gemeenschap. Documentairemaakster Frederieke Jochems heeft als kind naast de basis gewoond, schrijft het filmplan en neemt de regie op zich. Ze heeft hiermee een sterk verhaal in handen. Haar persoonlijke band met Brunssum geeft extra houvast. Vanuit die persoonlijke invalshoek wil Frederieke een documentaire maken met een artistieke meerwaarde. De voorlopige titel is Militairen in de Mijnstreek.