mezzia produceert na de schreeuw nu een LSO film.

We hebben met velen staan schreeuwen o.a. op de markt in Maastricht, we willen het Culturele aanbod behouden en zeker het Limburgs Symfonie Orkest, het LSO. Ondertussen hebben de protesten voor het LSO geholpen, het Orkest blijft. Rob Nijpels en Henk Jakobsen zouden graag een steentje willen bijdragen aan een betere bekendheid van het Orkest.

We volgen beiden al jaren het LSO op de voet. We zijn dan ook sterk gemotiveerd om iets te maken dat het LSO kan helpen bij nog meer media-aandacht. En ook om de sympathie voor het orkest verder te verhogen.

Klassiek via de radio beluisteren, een CD aanzetten of streaming achter de computer luisteren is prachtig, maar een echt Symfonie Orkest zien en horen spelen is helemaal fantastisch. En zeker als je in Limburg woont en zo’n Orkest hier kunt beluisteren en daarvoor niet helemaal naar Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven moet reizen. Nee, gewoon in Limburgse Zalen, dicht bij huis en uitgevoerd door een eigen Limburgs Orkest.

Dat moet iedereen weten en nog belangrijker is dat iedereen zich moet realiseren dat het binnenkort wel eens heel anders kan gaan.

LSO voor oud en jong.

De regering heeft bezuinigingen aangekondigd, het is zeer denkbaar dat de plannen inhouden dat het LSO maar moet fuseren met een ander orkest. Of opheffen, weg LSO. Weg klassiek om de hoek, vanuit het Heuvelland anderhalf uur in de auto om een concert bij te wonen in Eindhoven. OK, het nieuwe fusie-orkest zal ook wel eens naar Maastricht afreizen, maar reken er op dat er heel veel concerten minder gaan komen in Limburg.

Wij gaan een film maken, eigenlijk meer dan één. We maken ook afgeleide korte filmpjes, die heel geschikt zijn om op Internet rond te gaan.

Vanzelfsprekend spreken we de vaste bezoekers van de concerten in de Provincie graag aan, maar we zijn vooral op zoek naar al die klassieke muziekliefhebbers, die niet regelmatig naar uitvoeringen gaan om welke reden dan ook.

We hebben het plan om een film te maken die het LSO bekijkt door de ogen van jonge mensen (Spelenderwijs) en door oudere ogen (de echte fan).

Citaat LSO.

Het Limburgs Symfonie Orkest ziet het als een wezenlijke taak mensen te bereiken die niet eerder in aanraking kwamen met klassieke muziek. Het orkest ziet deze ontmoeting niet als een vrijblijvende ervaring, maar als een streven naar uitwisseling. Daarom wordt van de deelnemers aan educatieve projecten – van welke leeftijd dan ook – een actieve bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van lesmateriaal, participatie in de uitvoering of vragen aan musici. Educatie staat dus hoog in het vaandel van het Limburgs Symfonie Orkest: uitgangspunt is ‘education permanente’, het leven lang leren. Voor alle leeftijdsgroepen worden speciale projecten georganiseerd.

Het LSO brengt de muziek, de instrumenten en de mensen achter die instrumenten zo dicht mogelijk bij de toehoorder. Hoe eerder we mensen de kracht van muziek laten ervaren, hoe meer zij daar op termijn van zullen profiteren.

Het LSO investeert daarom volop in educatieve activiteiten. Leden van het orkest treden op in scholen en gaan in gesprek met luisteraars. Zij gaan letterlijk de dialoog aan met jongeren en ouderen in de gehele provincie. Hierbij stelt het orkest de grootschalige presentatie van concerten voor jongeren voorop.

Verder biedt het LSO workshops en lezingen voor aanvang van de concerten,speciale concerten voor basisschoolleerlingen en lesmateriaal voor basisscholen. Jaarlijks komen vele schoolgroepen naar repetities van het orkest, spelen ensembles op scholen en wijkcentra door de hele provincie, worden voor peuters en kleuters speciale voorstellingen ontwikkeld.

Veel kinderen en jongeren ervaren van jongs af aan dat muziek een middel is om gevoelens over te dragen. Kinderen zingen, dansen en luisteren met veel plezier naar muziek. Met klassieke (symfonische) muziek hebben kinderen en jongeren doorgaans weinig of geen ervaring. Bij het Limburgs Symfonie Orkest laten we hen deze onbekende wereld van de symfonische muziek horen, voelen, zien en beleven.

De Film.

Volgens mezzia hoog tijd om bovenstaande op een eigentijdse wijze in beeld te brengen. Iedereen moet het zien en daar willen wij voor zorgen.

Het LSO is niet alleen belangrijk voor jonge mensen, ook voor volwassenen. Daarom hebben we ook oog voor de LSO fans die zelf kleurrijk zijn en boeiend om te filmen, in hun eigen omgeving. Ze vertellen over hun passie, anekdotes, voorvallen, mooie uitvoeringen, bijzondere momenten, gelardeerd met foto’s, plakboeken, schilderijen, videobanden en wat ze maar in huis hebben. En natuurlijk is er die liefde voor het LSO, voor de musici, voor de dirigent, voor de concerten en alles wat er bij komt kijken.

Dat gaan we verfilmen. Het LSO bezien door oudere en jonge ogen.

Daarbij hebben we extra aandacht voor de verbanden die er bestaan. Denk aan het kleine jongetje dat muziekles krijgt van iemand die niet alleen les geeft maar ook dirigent is van de locale harmonie en als musicus in het LSO speelt.

De vader van het meisje die op school een educatieve les krijgt van het LSO en die zelf als musicus in het dorp speelt en zijn dirigent blijkt weer in het LSO te spelen. Dat is niet gezocht, maar zo’n sociogram valt daadwerkelijk te maken van veel mensen in Limburg. Dat is een heel omvangrijke infrastructuur waar de leden van het LSO een belangrijk onderdeel in zijn.

Nog wel, maar voor hoe lang. Met het verdwijnen van het LSO, verdwijnt op korte termijn ook een muzikale infrastructuur die groter is dan velen zich realiseren.

Daarom gaan we de film maken. En we zorgen dat er korte filmpjes komen die we verspreiden via You Tube, Twitter, Facebook, E-mail en door middel van links naar allerlei andere websites, zodat de filmpjes als een soort Flashmobs overal zichtbaar worden.

Met natuurlijk de oproep om NEE te zeggen tegen al te ingrijpende en vernietigende bezuinigingen.

De film moet er op zeer korte termijn komen. We hebben niet veel tijd.

Steun.

Wij zijn al enthousiast, als u dat ook bent, zijn we al half op weg.

Het maken van de film en afgeleide filmpjes kost geld. Wij zijn bereid om die tegen kostprijs te maken. Gewoon, omdat ze er moeten komen.

Om het budget bij elkaar te krijgen doen we een beroep op een aantal bedrijven en organisaties, waarvan we weten dat ze veel sympathie hebben voor het LSO. Mogen we op u rekenen?

Vanzelfsprekend komt uw logo in beeld en zal duidelijk zijn dat ook u veel belang hecht aan een Symfonie Orkest.

Wij hebben dit plan kenbaar gemaakt bij Henri Broeren, directeur LSO en Gert Geluk, hoofd communicatie en marketing. Zij zijn zeer enthousiast over ons initiatief en geven hun volledige steun.

Henk Jakobsen en Rob Nijpels.